Profil katedry:

Katedra avioniky

  • garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
  • podieľa sa na výučbe predmetov aj v bakalárskych študijných programoch: Letecká a kozmická technika, Riadenie leteckej dopravy, Avionické systémy, Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel.
  • zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku: letecká elektronika, letecké prístroje, kybernetické systémy lietadiel, elektrické systémy lietadiel, rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel, špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy, spracovanie a prenos signálov.

prezentačné video leteckej fakulty

Niektoré fakty o katedre
368
Absolventov - bakalárov
360
Absolventov - inžinierov
20
Absolventov - doktorandov
98 %
Zamestnanosť absolventov

Najnovšie dianie

Konferencia MOSATT

Katedra avioniky v týchto dňoch organizuje už deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MOSATT 2019. Účastníkom sa v úvode prihovoril a privítal ich dekan LF spolu s vedeckým a organizačným výborom …

Imatrikulácia prvákov

V novembri sa už tradične koná imatrikulácia prvákov bakalárskeho štúdia. V rámci spoločného študijného programu Letecká a kozmická technika mali za úlohu študenti prekonať strach a dotknúť sa elektrického výboja …

Micro-Erazmus na Leteckej fakulte

V rámci miniErasmu sme študentom prezentovali možnosti štúdia aj na Katedre avioniky. Študenti navštívili laboratórium prístrojových systémov, laboratórium UAV a laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov. Následne mali možnosť si …