Výskumné laboratóriá

Laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov

Laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov (LIRSLM) sa nachádza v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je spojeným pracoviskom jednej katedry fakulty elektrotechniky a informatiky(Katedra kybernetiky a umelej inteligencie) a dvoch katedier leteckej fakulty (Katedra avioniky, Katedra leteckého inžinierstva).Podstatnou časťou laboratória sú skúšobne malých prúdových motorov(MPM-20 a TJ-100), kde sú umiestnené objekty a riadiace miestnosti (riadiace velíny), ktoré sú z bezpečnostných dôvodov od skúšobní oddelené pancierovým hrubostenným sklom.

Oficiálna stránka laboratória TU.

 

MPM 20

TJ 100

Laboratórium lietadlovej anténnej techniky

Laboratórium bolo vybudované za účelom výskum vplyvu tvaru lietadla/vrtuľníka na vyžarovaciu charakteristiku lietadlových antén a výskum vhodného umiestňovania antén na lietadle/vrtuľníku. Laboratórium pozostáva z kompaktnej bezodrazovej útlmovej komory, prístrojového a softvérového vybavenia a automatizovaného meracieho pracoviska pre meranie vyžarovacích charakteristík lietadlových antén. Vybavenie laboratória umožňuje okrem iného aj skúmanie vyžarovania zariadení z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a umožňuje diagnostikovať rádiové a rádiotechnické zariadenia. Softvérové vybavenie laboratória umožňuje modelovať a simulovať vyžarovacie charakteristiky lietadiel, vrtuľníkov, antén a v prípade potreby aj iných objektov.

Oficiálna stránka laboratória TU.

 

Meranie vyžarovacej charakteristiky B 737