Publikácie

Publikačná činnosť pracovníkov katedry je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice - EPC TU Univerzitnej knižnice (http://www.lib.tuke.sk/) - Publikačná činnosť - katalóg:

vyhľadávanie v katalógu - odkaz

Autorské osvedčenia, objavy a patenty

Publikácie pracovníkov KA - pred rokom 2005

 

Publikácie pracovníkov KA - po roku 2005:

2017 2016  2015 2014 2013 2012 2011

2010 2009 2008 2007 2006 2005

 

 Knižné publikácie:

R. Bréda - M. Češkovič - T. Vaispacher
Systém optimalizácie letu FMS

 

KA, KLTP
Zborník príspevkov z diplomových prác

 

 

J. Labun
Navigačné a komunikačné systémy

 

 V. Vlasák, M. Češkovič
Charakteristiky leteckej techniky

 

P. Kurdel
Technika letovej bezpečnosti

 

 H. Glaser - Opitz - J- Labun - P. Kurdel
Rádiotechnické systémy lietadiel

 

 F. Adamčík - P. Kurdel - T. Lazar - L- Madarász
Veda a experiment v doktorandskom štúdiu

 

Labun J. - Kurdel P.
Letecké pozemné informačné systémy
Faktor bezpečnosti na letiskách

 

Adamčík F. - Vaispacher T. - Vlasák V.
Prístrojové systémy - laboratórne cvičenia

 

 

Adamčík F. - Labun J. - Bréda. R.
Avionické systémy

 

 Lazar T. - Madarász L. - et. al.
Vzájomnosť teoreticko - praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM

 

Adamčík F. - Bréda R. - Andoga R. - Kabát J.
Avionické systémy I.

 

Kabát J. - Mrva P. - Cúttová M.
Diagnostika leteckých turbokompresorových motorov

 

 

Lazar, T. - Madarász, L. - Gašpar, V.
Procesná analýza odhadu efektívnosti identifikácie MPM s inteligentným riadením

 

 

Madarász, L. - Andoga, R. - Bučko, M. - Gašpar, V.
Systémová analýza a syntéza

 

 

Lazar, T. - Madarász, L. - Andoga, R. - Bučko, M. - Főző, L. – Hocko, M. – Judičák, J. – Kabát, J. – Karoľ, T. – Modrovičová, J. – Novák, B.
Inovatívne výstupy z transformovaného experimentálneho pracoviska s malým prúdovým motorom

 

 

Lazar, T. - Bréda, R. - Kurdel, P.
Inštrumenty istenia letovej bezpečnosti

 

 

Lazar, T. - Adamčík, F. - Labun, J.
Modelovanie vlastností a riadenia lietadiel

 

 

Lazar, T. - Adamčík, F. - Labun, J.
Systémy riadenia lietadiel: vlastnosti - modelovanie – simulácie

 

 

Bréda, R. - Čižmár, J. - Soták, M. - Beňo, V.
Letecké Prístroje

 

 

Lazar,T. - Kelemen, M., - Klecun, R.
Ergatické systémy a bezpečnosť v letectve : edukácia a inteligencia zručností v leteckej prevádzke

 

 

Soták, M. - Sopata, M. - Bréda, M. - Roháč, J. - Váci, M.
Integrácia navigačných systémov

 

 

Rybár, P. - Lazar,T. - Hamrák, H. - a kol.
Štúdium problematiky tavenia nerastných surovín v extrémnych podmienkach