Konferencie

Pracovníci katedry sa v rámci svojich publikačných aktivít pravidelne zúčastňujú na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach – konferenciách a seminároch. Katedra avioniky sa každoročne podieľa na zabezpečovaní / garantovaní konferencií usporiadaných Leteckou fakultou - Aeronautika / Nové trendy v leteckej doprave.

Archív konferencií

2016 2015 2014 2013 2012 2011

2010 2009 2008 2007 2006 2005

 

Kalendár podujatí - Konferencie v roku 2017