Avionika

Pojmom AVIONIKA (z anglického „AVIONICS“: AVIation – letectvo,  electrONICS - elektronika) sa zvykne označovať elektronické vybavenie lietajúcich prostriedkov. Jej vznik je potrebné vidieť ako dôsledok vývoja lietadiel a leteckej dopravy. Historické korene avioniky siahajú do obdobia prvých konštrukcií lietadiel a ich návrhu s ohľadom na ich použitie. Súčasná avionika vznikla zavedením elektronických prístrojov do vybavenia lietadla (radary, diaľkomery, rádiokompasy, zameriavače) a ich ďalším vývojom na báze polovodičových prvkov, počítačovej techniky - digitalizáciou a následnou integráciou do modulárnych systémov zabezpečujúcich viac funkcií. V súčasnosti tvorí podiel palubnej elektroniky najvýznamnejšiu časť vo vývoji lietadla.
Moderné lietadlá sa stali lietajúcimi senzormi s automatickým riadením a s nástupom nových technológií sa vývoj ich avionických systémov zrýchľuje. Sme radi, že môžeme byť pri tom!

TRANSFÉR KOZMICKÝCH A LETECKÝCH TECHNOLÓGIÍ
DO POZEMNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
A PRIEMYSELNÝCH ZARIADENÍ

Kozmické a letecké prostriedky (hlavne vojenské) predstavovali v každej etape svojho vývoja zariadenia s najvyššou technickou úrovňou, konštruované na báze najnovších interdisciplinárnych vedeckých a technických poznatkov a najprogresívnejších technológií. Lietajúce prostriedky v súčasnosti obsahujú komplex inteligentných a informačných systémov, technických zariadení, ktorých vývoj bol vždy odrazom zmien ich konštrukcie a súčasne rešpektoval potreby riešenia rôznych letových úloh daných ich určením. História potvrdzuje, že väčšina kozmických a palubných technológií lietadiel našla postupne využitie a úspešne sa rozšírila v rôznych oblastiach hospodárstva a v pozemných prostriedkoch a zariadeniach. Ako príklad je možné uviesť systémy a zariadenia pozemných dopravných prostriedkov: antiblokovací systém, inteligentný protiprekĺzový systém, posilňovače riadenia, turbokompresory, systém klimatizácie, satelitné navigačné a telekomunikačné systémy, priehľadný displej s projekciou údajov a informácií počas jazdy, alarm vzdialenosti predchádzajúceho automobilu  - technológia, ktorá pomáha vodičovi dodržiavať bezpečnú vzdialenosť s využitím radaru, pokrokové akumulátorové batérie, atď. Mnohé z týchto technológií sú štandardom v súčasných automobiloch až v poslednej dekáde, ale na palube lietadiel sa začali využívať už v 50-tych rokoch minulého storočia.