ŠVOČ

Vitajte na stránke zameranej na Študentskú Vedeckú a Odbornú Činnosť študentov Katedry avioniky. Jej cieľom je informovať o vedecko-výskumných a odborných aktivitách študentov našej katedry a podporiť tak ich rozšírenie medzi ostatných študentov. Hlavným zámerom ŠVOČ je vytvoriť platformu pre aktívnych študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a dať im priestor pre rozvoj a prezentáciu ich poznatkov a názorov na danú problematiku aj pred odbornou verejnosťou.

Prihláška, Obsahová štruktúra práce, Štatút ŠVOČ

Výsledky ŠVOČ 2018:

1. miesto: Bc. Jozef NOVOTŇÁK
(školiteľ: Ing. Miroslav Šmelko, PhD.)
2. miesto: Natália TRIŠČÍKOVÁ
(doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.)
3. miesto: Natália GECEJOVÁ
(školiteľ: Ing. Marek Češkovič, PhD.)

 

Výsledky ŠVOČ 2017:

1. miesto: Bc. Michal SCHREINER
(školiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.)
2. miesto: Pavol KUPČÍK
(Ing. Miroslav Šmelko, PhD.)
3. miesto: Zoltán SZOKE
(školiteľ: Ing. Pavol Lipovský, PhD.)
 
Zoznam prihlásených prác a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete v tomto odkaze.

 

Výsledky ŠVOČ 2016:

1. miesto: Pavol MARCIN
(školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.)
2. miesto: Bc. Tomáš MORAVEC
(školiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.)
3. miesto: Bc. Marek OLACH
(školiteľ: doc. Ing. Ján Labun, PhD., mim. prof.)

 

Umiestneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým účastníkom za prezentáciu svojej tvorivej činnosti. Fotografie zo súťaže nájdete tu.

 

Výsledky ŠVOČ 2015:

1. miesto: Bc. Tomáš KLIMENT
(školiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.)
2. miesto: Bc. Martin KRCHŇÁK
(školiteľ: doc. Ing. Ján Labun, PhD., mim. prof.)
3. miesto: Bc. Juraj TARJÁNYI
(školiteľ: doc. Ing. Ján Labun, PhD., mim. prof.)
 

 Umiestneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým účastníkom za prezentáciu svojej tvorivej činnosti. Fotografie zo súťaže nájdete tu.

 

Výsledky ŠVOČ 2014:

1. miesto: Bc.Tomáš Vaispacher
(školiteľ: doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.)
2. miesto: Bc. Tomáš Kliment
3. miesto: Bc. Ján Hrabovský
(školiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.)
 

Umiestneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za ich vedecké prínosy. Zároveň prajeme veľa úspechov v  ďalšom výskume, ale aj štúdiu. Fotogaléria zo súťaže tu.

ŠVOČ 2013

ŠVOČ 2012