Inžinierske štúdium

Informácie pre študentov

Štátne skúšky 2017

- METODICKÝ POKYN O záverečných prácach NA TUKE

- REGISTRÁCIA ZP na UK TUKE, ŠABLÓNY pre písanie ZP

- Prehľad okruhov tém z predmetov štátnych skúšok

 

 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY – Informačné listy predmetov

(V súčasnosti pripravujeme nové informačné listy predmetov, ktoré budú zverejnené už čoskoro)

 Študijný odbor: Elektronika

Študijný program: Senzorika a avionické systémy

 

Študijný odbor: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

 Študijný program: Prevádzka lietadiel

Automatizované systémy riadenia lietadiel
Elektronické systémy lietadiel