Doktorandské štúdium

Informácie k zameraniu, priebehu a legislatíve doktorandského štúdia nájdete na stránke

 

Aktuality a oznamy

25.8.2017: Doktorand Ing. Ján Hrabovský, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Progresívne algoritmy reálneho času v digitálnych riadiacich systémoch", k čomu mu srdečne blahoželáme :)

 

26.8.2016: Ing. Henrich Glaser - Opitz úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu, spracovanú na tému Predikčná metóda pristávacieho systému lietadla.

 

29.3.2016: Ing. Ján Hrabovský (Progresívne algoritmy v digitálnych riadiacich systémoch reálneho času - školiteľ doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.) a Ing. Tomáš Vaispacher (Integračné architektúry navigačných systémov - školiteľ doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.) úspešne zložili dizertačnú skúšku, ktorej súčasťou bola aj obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške, vypracovanej na zadanú tému.

 

15.1.2016: V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa Ing. Henrich Glaser - Opitz zúčastnil súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu. V rámci tejto súťaže získal ocenenie za dizajn a kvalitu svojho príspevku, za čo mu srdečne blahoželáme.

(kliknite pre zväčšenie. Zdroj: Halo TUKE)

Dňa 25.2.2015 Ing. Henrich Glaser - Opitz, študent dennej formy doktorandského štúdia na Katedre avioniky, obhájil svoju písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému Prediction method for aircraft landing system. K úspešnému zloženiu dizertačnej skúšky mu srdečne blahoželáme a zároveň mu prajeme veľa úspechov v ďalšej časti štúdia, a pri plnení vytýčených cieľov a úloh.

 

Dňa 18.9.2014, študent doktorandského štúdia v externej forme Ing. Marián MIĽO, absolvoval dizertačnú skúšku a obhájil písomnú prácu k dizertačnej skúške, ktorú spracoval na tému "Zvyšovanie presnosti merania malých výšok FMCW rádiovýškomerov". K úspešnej obhajobe srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom výskume a štúdiu.

 

Dňa 27. 8. 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu interný doktorand Katedry avioniky Ing. Marek Češkovič. Kolektív katedry mu k tomuto úspechu srdečne blahoželá a do ďalšieho tvorivého obdobia praje veľa osobných a pracovných úspechov.

Dňa 27.3.2014 študent interného doktorandského štúdia, Ing. Viktor KÉPEŠI, úspešne obhájil písomnú prácu k dizertačnej skúške s názvom "Lietadlo v elektromagnetickom poli". Doktorandovi úprimne blahoželáme a takisto prajeme veľa tvorivosti v ďalšom výskume.

 

Dňa 19.12.2013 obhájil Ing. Vladimír BEŇO, PhD. dizertačnú prácu s názvom"Optimalizácia palivového systému dopravného lietadla". K tomuto úspešnému ukončeniu doktorandského štúdia mu srdečne blahoželáme.

 

Dňa 26.3.2013 sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE uskutočnili dizertačné skúšky študentov interného doktorandského štúdia v odbore 5.2.13 Elektronika. Z Katedry avioniky dizertačnú skúšku úspešne vykonal Ing. Marek ČEŠKOVIČ s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške na tému ANALÝZA MOŽNOSTÍ RÁDIOVÝŠKOMERA FMCW VO FUNKCII PROTINÁRAZOVÉHO SYSTÉMU. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu!