Bakalárske štúdium

Informácie pre študentov

Štátne skúšky 2017

- METODICKÝ POKYN O záverečných prácach NA TUKE

- REGISTRÁCIA ZP na UK TUKE, ŠABLÓNY pre písanie ZP

- Prehľad okruhov tém z predmetov štátnych skúšok

 

 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY – Informačné listy predmetov

(V súčasnosti pripravujeme nové informačné listy predmetov, ktoré budú zverejnené úž čoskoro)

 Študijný odbor: Elektronika

Študijný program: Avionické systémy

 

Študijný odbor: Doprava

Študijný program: Profesionálny pilot

Avionika 1
Avionika 2

Študijný program: Riadenie leteckej dopravy

Avionické systémy

Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky

Avionické systémy

Študijný odbor: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Študijný program: Prevádzka lietadiel

Elektrické systémy lietadiel