Zo života katedry avioniky

20.4.2018 Jarné upratovanie okolia katedry

 

29.3.2018 Natáčanie reportáže pre TV Markíza

 

27.2.2018: Na katedru sa prišiel schovať pred mrazmi nečakaný hosť :)

 

8.2.2018: Meranie vibrácií antény v spolupráci so Strojníckou fakultou

 

4.2.2018 Potulky po Leteckej fakulte

 

3.2.2018 Z príprav na 34. ples Leteckej fakulty

 

26.6.2017: V rámci bowlingového turnaja o putovný pohár dekana TUKE sa družstvo Leteckej fakulty umiestnilo na treťom mieste. Za Katedru avioniky sa turnaja zúčastnil Ing. František Adamčík, PhD. a Ing. Marek Češkovič, PhD.

 

24.6.2017: Z túry na Téryho chatu :)

 

30.5.2017: Letové meranie dát na platforme SkyDog v aeroklube Futurefly Bidovce.

 

18.5.2017: S podplukovníkom Santovjákom pred čerstvo predstaveným novým exponátom Múzea letectva v Košiciach.

 

28.4.2017: Pozdravy z ďalekého Islandu

 

31.3.2017 Jarná brigáda v okolí katedry

 

28.10.2016: Jeseň na Leteckej fakulte.

 

20.9.2016: Návšteva radaru sekundárnej rádiolokácie Veľký Bučeň.

 

9.9.2016: RTVS oslovila Ing. Vladimíra Vlasáka, CSc. s prosbou o vyjadrenie sa k nájdeniu letového záznamníka po katastrofe vrtuľníka Bell 429 spoločnosti ATE Poprad.

 

26.8.2016: Ing. Henrich Glaser - Opitz, PhD. úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre avioniky.

 

29.6.2016: Sťahovanie vrtuľníka Mi2 pred jedáleň LF.

 

27.6.2016: V rámci šiesteho ročníka TUKE Bowling Tour o putovný pohár dekana sa umiestnilo družstvo Leteckej fakulty na treťom mieste. Za Katedru avioniky sa súťaže zúčastnili Ing. František Adamčík, PhD. a Ing. Marek Češkovič, PhD.

 

 

6.6.2016: Vedúci katedry doc. Ing. Róbert Bréda, PhD. oslávil okrúhle životné jubileum.

 

2.5.2016: Kolégium rektora navštívilo pracovisko LALT.

 

19.4.2016: Trénovanie postupov údržby.

 

8.4.2016: Skrášľovanie okolia katedry.

 

7.4.2016: A takto k nám zavítala jar.

 

30.3.2016. V rámci osláv dňa učiteľov sa v súťaži tímov katedier v bowlingu umiestnila Katedra avioniky na štvrtom mieste. Za jednotlivcov sa umiestnil Ing. František Adamčík, PhD. na treťom mieste a Ing. Marek Češkovič, PhD. na druhom mieste.

 

17.3.2016: Meranie vyžarovacej charakteristiky antény.

 

12.2.2016: V laboratóriu LIRSLM.

 

11.2.2016: Rozmiestňovanie technológie v okolí LF.

 

6.2.2016: Z výletu na Zamkovského chatu.

 

16.1.2016: Pamätná minca pre KA za spoluprácu pri vývoji prvej slovenskej družice.

 

7.1.2016: Slávnostného odhalenia prototypu prvej slovenskej družice skCube sa zúčastnil aj Ing. Tomáš Vaispacher, ktorý pomáhal vyvíjať navigačný softvér.

 

8.12.2015: V rámci procesu socializácie nás navštívil budúci asistenčný/vodiaci psík "Pady".

 

4.12.2015: Katedru avioniky navštívil p. Buršík z LPS SR.

 

24.11.2015: Príprava na zálet modelu SkyDog.

 

19.11.2015: Študentského behu 2015 sa za Katedru avioniky zúčastnili Ing. František Adamčík, PhD., Ing. Henrich Glaser - Opitz a Ing. Ján Zbojovský, PhD.

 

29.10.2015: Západ slnka na Katedre avioniky

 

3.10.2015: Pohľad na Leteckú fakultu

 

9.7.2015: Mračná po búrke nad LF.

 

24.6.2015: Pri príležitosti desiateho výročia vzniku Leteckej fakulty sa uskutočnil športový deň na strelnici v Hodkovciach. Súťažilo sa v streľbe družstiev z pištole, v rámci ktorej sa vyhodnotili aj najlepší jednotlivci. Katedra avioniky sa umiestnila na treťom mieste v rámci súťaže družstiev a v rámci jednotlivcov sa umiestnil taktiež na treťom mieste interný doktorand Ján Hrabovský.

 

9.6.2015: Na učebňu P3 bola nainštalovaná učebná pomôcka pre vysvetlenie princípu funkcie zariadenia DVOR, ako výstup diplomovej práce Ing. Martina Krchňáka - pod vedením doc. Ing. Jána Labuna, PhD.

 

4.6.2015: Katedra avioniky spoločne oslávila okrúhle životné jubileum uznávaného odborníka, profesora, kolegu a priateľa, profesora Lazara.

 

19.5.2015: Natáčanie reportáže pre televíziu Markíza k možnosti "hacknutia" lietadiel.

 

7.5.2015: Pre potreby testovania inerciálnej meracej jednotky sa zalietal model malého športového lietadla.

 

 27.4.2015: Exkurzia študentov bakalárskeho štúdia v Austrian Technik Bratislava s.r.o.

 

26.3.2015: V rámci osláv dňa učiteľov sa uskutočnil bowlingový turnaj, kde sa v súťaži družstiev Katedra avioniky umiestnila na treťom mieste. V rámci súťaže jednotlivcov sa umiestnil na druhom mieste František Adamčík ml., v kategórii ženy sa na prvom mieste umiestnila Janka Miháliková.

 

 4.3.2015: Príprava na výmenu starých nevyhovujúcich drevených okien.

 

26.2.2015: Katedra avioniky spoločne oslávila okrúhle životné jubileum administratívnej pracovníčky a kolegyne, vždy usmievavej, p. Oľgy Kizekovej.

 

4.2.2015: Štedrá snehová nádielka sa zahrala so súsoším kozmonautov.

 

18.12.2014: Spoločné posedenie pred odchodom na Vianočné sviatky.

 

10.12.2014: V rámci projektu "Ako sa robí veda" predniesol v Kulturparku doc. Ing. Rudolf, Andoga, PhD. svoju prednášku na tému "Inteligentné systémy leteckých turbokompresorových motorov"

 

8.12.2014: Vybudovanie virtuálneho komplexu avionických systémov.

 

14.8.2014: Dúha :)

 

18.7.2014: Západ slnka nad Leteckou fakultou.

 

19.6.2014: Rozlúčka s technikom katedry, Ivanom Kolesárom.

 

23.5.2014: Čistenie Albatrosu.

 

3.4.2014: Natáčanie reportáže pre regionálnu televíziu.

 

20.3.2014: Natáčanie reportáže pre televíziu JOJ k zmiznutému letu MH370.

 

22.1.2014: Ing. Róbert Bréda, PhD. a Ing. Rudolf Andoga, PhD. úspešne obhájili svoje habilitačné práce.

 

19.12.2013: Predvianočné spoločné katedrálne posedenie za účasti hostí - bývalých príslušníkov katedry.

 

3.10.2013: Beseda s kozmonautom - záložníkom, Ing. Oldřichom Pelčákom.

 

25.4.2013: Medzinárodná konferencia Aeronautika 2013.

 

26.3.2013: V rámci osláv dňa učiteľov sa v súťaži družstiev v bowlingu umiestnila Katedra avioniky na druhom mieste.

 

13.3.2013: Odovzdávanie funkcie vedúceho katedry.

 

7.3.2013: Sťahovanie bunky.

 

23.10.2012: Stretnutie riešiteľského kolektívu projektu "Vybudovanie výskumno-vývojového centra lietadlovej anténnej techniky".

 

8.10.2012: Rektor Technickej univerzity v Košiciach navštevuje laboratórium LALT.

 

 6.6.2012: Výstavba útlmovej komory v laboratóriu LALT

 

3.6.2012: Blížiaca sa búrka nad Leteckou fakultou.