Z histórie

Katedra avioniky vznikla 1. 9. 2004 ako jedno z vedecko-pedagogických pracovísk Ústavu aeronautiky pri zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Po ukončení transformačného procesu 1. 2. 2005 sa stala súčasťou Leteckej fakulty. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti leteckej elektroniky, keďže Katedra avioniky sa transformovala z Katedry avionických a zbraňových systémov (vznikla 1.9.1992) a z jej predchodkyne Katedry špeciálneho vybavenia lietadiel zriadenej 1.9.1979, ktorá bola súčasťou Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach.

Fotografie z predošlej éry:

Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Katedry avionických a zbraňových systémov, v roku 1999, bol vydaný aj nasledujúci pamätný list:

 

 Prehľad pracovníkov Katedry avioniky

prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.

od 1. 2. 2005

prof Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.

od 1. 2. 2005

doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.

od 1. 1. 2010

doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.

od 1. 2. 2005

doc. Ing. Ján LABUN, PhD.

od 1. 2. 2005

Ing. Samuel BUCKO, PhD.

od 15.9.2017

Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.

od 1. 10. 2014

doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD.

od 1. 3. 2011

Ing. Martin SCHRӦTTER, PhD.

od 15.9.2017

Ing. Peter JOZEK, PhD.

od 2017

Oľga Kizeková

od 31. 5. 2008

Jaroslav PAROULEK

od 1. 7. 2014

Ing. František ADAMČÍK, PhD.

od 1. 2. 2015 - do 30.9.2017

prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.

od 31. 8. 2005 - do 7. 4. 2008

Ing. Imrich HARČÁR

od 1. 2. 2005 - do 31. 1. 2011

Ing. Jozef KALNICKÝ, PhD.

od 1. 3. 2010 - do 28. 2. 2011

Ing. Rudolf KLECUN, PhD.

od 1. 2. 2005 - do 31. 1. 2014

Ivan KOLESÁR

od 1. 2. 2005 - do 1. 7. 2014

doc. Ing. Milan SOPATA, CSc.

od 1. 2. 2005 - do 31. 2. 2006

Ing. Peter SPAČEK

od 1. 2. 2005 - do 31. 8. 2006

Ing. Dušan STANO

od 1. 2. 2005 - do 31. 8. 2006

Ľubor TATRANSKÝ

od 1. 2. 2005 - do 31. 5. 2006

Ing. Vladimír VLASÁK, CSc.

od 2013 - do 31.8.2017

Ing. Ján ZBOJOVSKÝ, PhD.

od 2015 - do 31.12.2016

 

 Logo Katedry avioniky


Letové prístroje, displeje - Flight Instruments, Displays

Navigačné systémy - Navigation Systems

Komunikačné systémy - Communication Systems

Senzory / Rádiolokačné systémy - Sensors / Radar Systems

Systémy riadenia lietadla / letu - Aircraft / Flight Control Systems


Palubné elektrické systémy - Aircraft Electrical Systems