Profil katedry

Katedra avioniky garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskych študijných programoch: Avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe Senzorika a avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)

Katedra sa podieľa na výučbe predmetov aj v bakalárskych študijných programoch: Senzorika, Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel.

Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku: letecká elektronika, letecké prístroje, kybernetické systémy lietadiel, elektrické systémy lietadiel, rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel, špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy, spracovanie a prenos signálov.

Pracovníci katedry vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach avioniky - leteckých prístrojov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, špeciálnych palubných systémov lietadiel, vo vybraných oblastiach spracovania a prenosu signálov, presnosti a odolnosti rádio elektronických systémov voči rušeniu, prevádzky, projektovania a technickej diagnostiky rádiových komunikačných systémov a leteckých vizuálnych systémov riadenia letov.

Garantuje a vykonáva preškoľovacie kurzy pilotov a technikov z materiálnej časti lietadiel v oblastiach avioniky, leteckých prístrojov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, ašpeciálnych palubných systémov lietadiel.