Fotogaléria 2014

Návšteva spoločnosti Tomark Aero:

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia:

Meranie vibrácií v LIRSLM:

Konferencia MDS 2014 spolu s návštevou Let Kunovice a Mesit Uherské Hradiště:

Imatrikulácia prvákov bakalárskeho štúdia:

Návšteva ČVUT:

Propagácia Leteckej fakulty v rámci programu Comenius:

Aeroshow SNV:

SIAF: