Archív

28.3.2018: Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje na 3.4.2018 dekanské voľno pre študentov vo všetkých formách štúdia.

 

24.3.2018: Súťaž ŠVOČ v sekcii Elektronika sa uskutoční 27.3. v budove 15 (Katedra leteckej technickej prípravy) v zasadacej miestnosti katedry (na poschodí) so začiatkom o 8:00 hod. Predsedom komisie bude doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., ďalší členovia sú Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing Paed IGIP a Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing Paed IGIP.

Príďte si vypočuť obhajoby súťažných prác, ste srdečne vítaní :)

Harmonogram súťaže (poradie súťažiacich) nájdete TU

 

24.3.2018: Dňa 23.3. prebehla v zasadačke vedeckej rady LF dizertačná skúška doktoranda Ing. Tomáša Moravca, ku ktorej úspešnému absolvovaniu mu srdečne blahoželáme.

 7.3.2018: Pozývame študentov na besedu s Jakubom Kapušom o prvej slovenskej družici SkCube, ktorá sa uskutoční  v pondelok 12.3.2018 o 9:30 v Aule 01 (budova 19 zozadu)

7.3.2018: Dňa 15.2.2018 sa v Aule 01 o 9:40 uskutoční prezentácia spoločnosti BEKO, ktorá ponúka možnosť uplatnenia sa v danej spoločnosti po ukončení štúdia na LF.

 

27.2.2018: Vážení študenti, dávame do pozornosti možnosť prístupu k elektronickej verzii podkladov k modulom 13 a 14 v anglickom jazyku. Pre prístup je potrebné prihlásiť sa pomocou jedinečného loginu TUKE (prihlasovacie údaje ako do systému MAIS) na stránke http://ebooks.lib.tuke.sk/browse

18.1.2018: Spoločnosť Czech Airlines Technics hľadá absolventa do svojho pracovného tímu. Viac informácií TU.

 

 
 2.12.2017: Dňa 1.12.2017 navštívil Katedru avioniky Ing. Ján Buršík, PhD., ktorý v rámci prednášky priblížil študentom bakalárskeho štúdia určenie a prácu Letových prevádzkových služieb.

27.11.2017: Spoločnosť Czech Airlines Technics hľadá do svojho tímu pracovníka na pozíciu Technik lietadiel - avionik. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. Ak Vás ponuka zaujala, viac informácií nájdete v tomto odkaze.

 

23.11.2017: Návšteva študentov druhého ročníka v spoločnosti Tomark s.r.o. v Prešove.

 

22.11.2017: Prednáška riaditeľa Múzea letectva v Košiciach Ing. Miroslava Hájka k problematike prevádzky a údržby elektrických drakových zariadení lietadiel a leteckých motorov a spolupráce medzi odbornosťami pre študentov 5. ročníka.

 

22:11:2017 Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje na štvrtok 23.11.2017 dekanské voľno pre všetky formy štúdia.

 

Imatrikulácia prvákov

21.11.2017: Milí študenti prvého ročníka. Letecká fakulta si Vás dovoľuje pozvať na slávnostnú imatrikuláciu, ktorej oficiálna časť (povinná) sa uskutoční 22.11.2017 o 15:15 v priestoroch multimediálnej učebne (Aula 01 v budove č. 19, vchod zozadu). Neoficiálna časť - prijímanie študentov do leteckého cechu sa uskutoční v T-clube na Urbánkovej ulici o 19:00. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

15.11.2017: V dňoch 14. a 15.11. sa v učebno výcvikovom centre v Herľanoch uskutočnila v poradí siedma Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT 2017, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra avioniky. Konferencie sa zúčastnili odborníci z oblasti dopravy z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska. Kvalitnými príspevkami sa prezentovali aj doktorandi Leteckej fakulty. Fotografie z priebehu konferencie nájdete na konferenčnej stránke.

 

25.10.2017: Dekan Leteckej fakulty udeľuje na dni 30. a 31.10.2017 dekanské voľno.

 

6.10.2017: Študenti prvého ročníka dnes absolvovali exkurziu v múzeu letectva v Košiciach. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

30.9.2017: V pondelok 2.10. o 11:00 sa uskutoční v multimediálnej miestnosti L1 (budova 19 vzadu) prednáška americkej astronautky Dorothy Lindenburger, na ktorú vás srdečne pozývame.

28.9.2017: Fotografie z príletu Tu 154M do múzea letectva v Košiciach nájdete v našej fotogalérii

 

28.8.2017: Fotografie z podujatia SIAF nájdete v našej fotogalérii.

 

25.8.2017: Doktorand Ing. Ján Hrabovský, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Progresívne algoritmy reálneho času v digitálnych riadiacich systémoch", k čomu mu srdečne blahoželáme :)

 

 

18.7.2017: Harmonogram zápisov na nasledujúci akademický rok nájdete v tomto odkaze.

 

26.6.2017: V rámci bowlingového turnaja o putovný pohár dekana TUKE sa umiestnilo družstvo Leteckej fakulty na treťom mieste. Za Katedru avioniky sa turnaja zúčastnili Ing. František Adamčík, PhD. a Ing. Marek Češkovič, PhD.

 

23.6.2017: Po niekoľkých rokoch príprav sa včera podarilo úspešne vyniesť na obežnú dráhu Zeme prvú slovenskú družicu skCUBE. Na vývoji systémov tejto družice sa aktívne podieľali za Katedru avioniky Ing. Tomáš Vaispacher, PhD., Ing. Viktor Képeši, PhD., doc. Ing. Ján Labun, PhD., mim prof., Ing. Marek Češkovič, PhD., a za Katedru leteckej technickej prípravy Ing. Miroslav Šmelko, PhD., Ing. Pavol Lipovský, PhD. a Ing. Tomáš Kliment.

Viac o projekte na stránke http://www.skcube.sk/.

 

12.6.2017: Fotografie zo štátnych skúšok bakalárskeho štúdia nájdete vo fotogalérii.

 

9.6.2017: Fotografie z dňa detí na základni v Prešove nájdete vo fotogalérii.

 

 

26.5.2017: Poradie študentov a zloženie komisie pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia nájdete na tomto odkaze.

 

Predstavujeme Vám úspešných absolventov inžinierskeho štúdia :) Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

11.5.2017: Katedra avioniky vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, priateľom, kolegom a známym záchranárov, ktorí zahynuli pri včerajšej tragickej nehode vrtuľníka pri Prešove.

(foto PZSR)

 

2.5.2017: Zloženie komisie pre štátne skúšky inžinierskeho štúdia spolu s poradím študentov nájdete na tomto odkaze.

 

25.4.2017: Vzhľadom k blížiacim sa štátnym sviatkom upozorňujeme študentov, že dňa 2.5.2017 (utorok) bude prebiehať výučba podľa pondelňajšieho rozvrhu, rovnako dňa 10.5.2017 (streda) je výučba podľa pondelňajšieho rozvrhu.

 

25.4.2017: Milí študenti, využite možnosť vyjadriť sa k štúdiu na Leteckej fakulte prostredníctvom anonymnej ankety. Môžete tak prispieť k zlepšeniu procesu výučby :)

Anketa je dostupná po prihlásení sa do rozhrania MAIS - odkaz.

 

12.4.2017: Dňa 11.4. navštívil Katedru avioniky Ing. Marián Mikláš z Letových prevádzkových služieb SR, ktorý predniesol pre študentov prednášku zameranú na multilateračné systémy a systém riadenia letovej prevádzky ADS-B.

 

12.4.2017: Dňa 11.4. sa uskutočnila exkurzia zameraná na kozmické technológie na pracovisku Oddelenia kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky SAV so sídlom v Košiach, ktorou nás sprevádzal Ing. Ján Baláž, PhD. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

10.4.2017: Fotografie z exkurzie na Letisku Košice nájdete vo fotogalérii.

 

Dňa 30. 3. 2017 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, na ktorom rektor doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. udelil čestný titul “doctor honoris causa” Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika prof. Ing. Tobiášovi LAZAROVI, DrSc., emeritnému profesorovi Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

 

30.3.2017: Výsledky súťaže ŠVOČ 2017 nájdete TU.

(pre zobrazenie fotografií kliknite na obrázok)

 

(pre zobrazenie fotografií kliknite na obrázok)

 

28.3.2017: Súťaž ŠVOČ 2017 sa bude konať v budove č. 15 v zasadacej miestnosti vo štvrtok 30.3. o 9:00 hod.

 

17.3.2017: Doktorand interného štúdia Ing. Tomáš Vaispacher úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Integračné architektúry navigačných systémov. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov :)

 

17.3.2017: Katedra inžinierskej pedagogiky ponúka študentom možnosť absolvovať doplnkové pedagogické štúdium. Viac informácií nájdete TU.

 

12.3.2017: Chceli by sme našich poslucháčov, ale aj absolventov, srdečne pozvať na Dni príležitostí, ktoré sa budú konať 14 - 15.3. v Univerzitnej knižnici TUKE. Viac informácií nájdete TU.

 

10.3.2017: Oznamujeme študentom, že od 13.3.2017 (vrátane) dochádza k zmene v systéme objednávania stravy, a to tak, že po novom bude možné objednať si stravu na daný deň v čase do 8:00.

 

6.3.2017: Úsek zahraničných vzťahov TUKE pozýva študentov na prezentáciu programu Erasmus+. Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania v max. dĺžke 12 mesiacov.

Dátum: 7. marec 2017
Miesto: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice

Program:
10:00-10:15 Otvorenie - prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie
10:15-10:45 Prezentácia programu Erasmus+ - Ing. Erna Béres, Erasmus koordinátor
10:45-12:00 Prezentácie bývalých „Erasmusákov“

 

1.3.2017: Chceme upozorniť študentov, že dnešným dňom dochádza k zmene času vydávania objednanej stravy v priestoroch jedálne LF. Obedy je možné odoberať v čase od 12:00 do 14:00.

 

 

19.1.2017: Vedenie ŠDaJ uskutočnilo od 9.1.2017 na Leteckej fakulte TUKE pre študentov a zamestnancov zmenu v poskytovaní stravovacích služieb na podávanie teplej stravy formou objednávkového systému. Pre zachovanie možnosti zakúpenia základného doplnkového sortimentu - potravinového tovaru, ako dočasné riešenie zabezpečilo osadenie automatu na stravu na vrátnici ŠD Rampová. Študenti pred odobratím jedla pri pokladni musia mať na účte dostatok finančných prostriedkov. Kredit si môžu dobíjať od 12.1.2017 vložením hotovosti pri pokladni v termínoch: utorok a štvrtok - od 11.30 do 13.30 hod.

Ďalšie informácie:

http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/component/k2/item/199-automaty-na-stravu

http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/stravovanie

 

7.12.2016: Fotografie z presunu Mi 2 do priestorov učebného bloku nájdete vo fotogalérii.

 

7.12.2016: Fotografie z exkurzie na Letisku Košice a.s. nájdete vo fotogalérii.

 

1.12.2016: Fotografie z exkurzie v spoločnosti Tomark Aero nájdete vo fotogalérii.

 

21.11.2016: Fotografie z imatrikulácie prvákov nájdete vo fotogalérii.

 

11.11.2016: Príjmite pozvanie na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov LF v OSSR.

 

8.11.2016: Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na deň 18.11.2016 (piatok) dekanské voľno.

 

26.10.2016: Jeseň na LF :)

 

24.10.2016: Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na deň 31.10.2016 (pondelok) dekanské voľno.

 

22.10.2016: Zástupcovia Katedry avioniky a Katedry leteckej technickej prípravy sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie MDSPSL 2016. Viac informácií na tomto odkaze.

 

20.10.2016: Fotografie zo sledovania misie ExoMars 2016 - uvedenia sondy TGO na orbitu Marsu a pristátie modulu Schiaparelli, nájdete vo fotogalérii.

 

17.10.2016: Využite možnosť vyjadriť svoj názor a zhodnotiť tak štúdium na LF v študentskej ankete.

 

7.10.2016: Pozvánka na informačné stretnutie pre ukrajinských študentov

 

7.10.2016: Fotografie z návštevy Múzea letectva študentov prvého ročníka nájdete vo fotogalérii.

(foto: Ing. František Adamčík, PhD.)

 

 Hlboko zarmútení oznamujeme, že dňa 8.11.2016 nás tragicky opustil absolvent Katedry avioniky,

Ing. Marek Zemenčík.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 3.12.2016 v krematóriu v Banskej Bystrici, v časti Kremnička.

 

 

28.9.2016: Fotografie z pozorovania nočnej oblohy a sledovania signálu satelitov nájdete vo fotogalérii.

 (foto: Ing. František Adamčík, PhD.)

 

15.9.2016: Rozvrhy na zimný semester AR 2016/2017 nájdete na tomto odkaze.

 

9.9.2016: RTVS oslovila Ing. Vladimíra Vlasáka, CSc. s prosbou o vyjadrenie sa k nájdeniu letového záznamníka po katastrofe vrtuľníka Bell 429 spoločnosti ATE Poprad.

 

8.9.2016: Katedra avioniky vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, priateľom a známym obetí nešťastia záchranárskeho vrtuľníka, ktorý sa zrútil  v blízkosti obce Strelníky.

(foto: Marek Odvárka)

 

1.9.2016: Fotografie z podujatia SIAF nájdete v našej fotogalérii.

 

27.8.2016: Katedra avioniky srdečne blahoželá k úspešnej obhajobe dizertačnej práce Ing. Henrichovi Glaser - Opitzovi, PhD. a praje mu veľa ďalších úspechov v pracovnej, ale aj osobnej oblasti :)

 

1.8.2016: Informácie k zápisom na AR 2016/2017 nájdete v tomto odkaze.

Zároveň upozorňujeme na novú povinnosť pre študentov, a to vykonať predzápis predmetov na príslušný AR.

 

10.7.2016: O tom, ak je život krehký a vzácny, premýšľame len veľmi zriedkavo. Berieme ho ako samozrejmosť. O to viac nás zasiahnu smutné správy a o to ťažšie sa zmierujeme s odchodom našich najbližších.

S veľkým žiaľom oznamujeme, že dňa 10.7.2016 nás opustil tajomník fakulty, Ing. Jozef Drabiščák.

Česť jeho pamiatke.

 

7.7.2016: Hlboko zarmútení oznamujeme, že dňa 7.7.2016 nás náhle a nečakane opustil kolega, priateľ, kamarát a pedagóg, doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.

Česť jeho pamiatke.

 

 

 

4.7.2016: Fotografie z premiestňovania vrtuľníka Mi2 z priestorov hangáru k budove jedálne nájdete vo fotogalérii.

(foto: F. Adamčík ml.)

2.6.2016: Informácie k používaniu a platnosti preukazov študenta - ISIC, po úspešnom, ale aj neúspešnom ukončení štúdia, nájdete na tomto odkaze.

 

30.6.2016: Absolvent katedry avioniky, Ing. František Heško, postúpil v rámci súťaže o najlepšiu diplomovú prácu SOVA digital do záverečných obhajob.

K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme.

 

9.6.2016: Katedra avioniky Vám hrdo predstavuje promovaných leteckých inžinierov :)

(Foto: F. Adamčík. Kliknite pre zväčšenie)

 

 5.6.2016: Fotografie z dňa otvorených dverí na základni v Prešove nájdete vo fotogalérii.

 

 

24.5.2016: Fotografie z priebehu štátnych skúšok inžinierskeho štúdia nájdete vo fotogalérii.

 

10.5.2016: Zloženie komisií pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia spolu s určeným poradím študentov nájdete TU.

 

9.5.2016: V stredu 11.5. 2016 o 9:30 hod. organizuje Katedra avioniky predstavenie spoločnosti B/S/H. Vedenie spoločnosti oboznámi záujemcov a absolventov inžinierskeho štúdia o možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia v danej spoločnosti.

 

4.5.2016: V piatok 6.5.2016 sa na Katedre avioniky uskutoční prednáška zástupcu firmy Honeywell International, na tému "Development of aerospace software in Honeywell", ktorú prednesie Ing. Marek Knoth, PhD. - Technical Supervisor at Honeywell Aerospace.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

13.4.2016: Dňa 12.4. sa na pôde Leteckej fakulty uskutočnila prezentácia možností uplatnenia sa absolventov v Ozbrojených silách SR.

 

9.4.2016: Fotografie z jarného upratovania okolia Katedry avioniky nájdete vo fotogalérii.

 

 

29.3.2016: Fotografie z dizertačných skúšok Ing. Jána Hrabovského a Ing. Tomáša Vaispachera nájdete vo fotogalérii.

Krátke informácie, týkajúce sa tém obhájených písomných prác k dizertačnej skúške, ale aj o priebehu doktorandského štúdia, nájdete TU.

 

23.3.2016: Katedra avioniky Vám želá príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

(zdroj: http://dulemba.com)

 

 18.3.2016: Dávame do pozornosti bývalým absolventom, ale aj aktuálnym študentom, pracovnú ponuku firmy Honeywell. Viac TU.

 

11.3.2016: Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v súlade s celo-univerzitným rozhodnutím udeľuje v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami všetkým študentom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dennej formy štúdia na dni 24. a 29. marca 2016 dekanské voľno. Zároveň dochádza k zmene v rozvrhu hodín - výučba dňa 6. apríla 2016 (streda) bude prebiehať podľa rozvrhu plánovaného na piatok.

 

11.3.2016: Prijmite pozvanie na odbornú prednášku venovanú metrológii:

(kliknite pre zväčšenie)

 

11.3.2016: V rámci súťaže ŠVOČ 2016 sa na prvom mieste umiestnil Pavol Marcin, na druhom mieste Bc. Tomáš Moravec a na treťom mieste Bc. Marek Olach. Umiestneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za ich hodnotné príspevky.

 

 

3.3.2016: Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR všetkým študentom Leteckej fakulty na piatok 4.3.2016 dekanské voľno.

 

 10.2.2016:

Sekcia „AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY“

Dátum: 10. marca 2016

Začiatok súťaže: 13:00 hod.

Miestnosť: B16 20

ODBORNÁ KOMISIA:

Predseda komisie: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Členovia komisie: doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD. doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.

Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD., Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.

Tajomník: Ing. Ján ZBOJOVSKÝ, PhD.

 

 7.2.2016: Rozvrhy na letný semester nájdete TU.

 

5.1.2016: V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa Ing. Henrich Glaser - Opitz zúčastnil súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu. V rámci tejto súťaže získal ocenenie za dizajn a kvalitu svojho príspevku, za čo mu srdečne blahoželáme.

(kliknite pre zväčšenie. Zdroj: Halo TUKE)

 

15.1.2016: Krátka spomienka na Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ladislava MADARÁSZA, PhD.

(kliknite pre zväčšenie. Zdroj: Halo TUKE)

 

9.1.2016: Na tlačovej besede bola predstavená prvá slovenská družica skCube.

 

7.1.2016: Pred hlavným vchodom do budovy 16 boli nájdené kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na vrátnici pri vchode do LF.

 

14.12.2015: Prvá slovenská družica skCube sa testovala aj v Laboratóriu lietadlovej anténnej techniky KA.

 

4.12.2015: Na základe dohody o spolupráci medzi Letovými prevádzkovými službami SR a Leteckou fakultou navštívil Katedru avioniky Ing. Ján Buršík, PhD. Poslucháčom Katedry avioniky v rámci prednášky priblížil nielen problematiku poskytovania leteckých navigačných služieb, ale aj ďalšie nesporne zaujímavé témy. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka katedrálnych pracovísk a laboratórií.

(foto: František Adamčík)

 

25.11.2015: Krátka ukážka zo zalietania zapožičaného modelu SkyDog

 

20.11.2015: V rámci spolupráce medzi Leteckou fakultou a organizáciou SOSA sa 18.11. v Laboratóriu lietadlovej anténnej techniky uskutočnilo overovacie meranie vyžarovacích charakteristík antén prototypu prvého slovenského satelitu skCube. Fotografie z priebehu meraní, ale aj zo sprievodných aktivít, nájdete v našej fotogalérii.

(foto: František Adamčík)

 

(video: SOSA)

 

17.11.2015: Informácie k doplňujúcim voľbám do študentskej časti akademického senátu LF nájdete v tomto odkaze.

 

9.11.2015: Na základe rozhodnutia Vedenia Leteckej fakulty TUKE, dekan LF TUKE udeľuje všetkým študentom dennej formy štúdia na deň 16. novembra 2015 dekanské voľno.

 

4.11.2015: Propagačné video k výročiu 10 rokov Leteckej fakulty nájdete tu.

 

26.10.2015: V dňoch 21. - 22. 10. 2015 sa členovia Katedry avioniky zúčastnili na 15. medzinárodnej vedeckej konferencii Meranie, diagnostika, spoľahlivosť palubných sústav lietadiel. Konferenciu organizovala Katedra leteckých elektrotechnických systémov, Fakulty vojenských technológií Univerzity obrany v Brne.

Vedecká konferencia bola venovaná súčasnému stavu v oblasti merania, diagnostikovania palubných sústav a systémov lietadiel. Prednesené príspevky boli zamerané na elektrické, radioelektronické a rádiotechnické systémy lietadiel s účasťou odborníkov s výrobných a opravárenských leteckých podnikov a dodávateľov meracej techniky.

Členovia katedry avioniky prezentovali vo svojich príspevkoch zameranie svojej vedeckej práce v oblasti integrácie navigačných systémov, inteligentných algoritmov riadenia leteckých motorov a návrhu a realizácie zariadenia pre vzdelávanie v oblasti rádionavigačných systémov.

 

23.10.2015: Imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia sa uskutoční 12. 11. 2015

 

15.10.2015: Fotografie z Dňa otvorených dverí TUKE LF nájdete vo fotogalérii.

 

10.10.2015: Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje na deň 28.10.2015 dekanské voľno.

 

1.10.2015: Letecká fakulta ponúka zahraničným študentom kurz Slovenského jazyka

(Faculty of aeronautics offers the Slovak language course for foreign students)

 

30.9.2015: Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach.

 

24.9.2015: Katedra avioniky LF TUKE zorganizovala v dňoch 21. až 22. 9 2015 exkurziu u leteckého prevádzkovateľa Czech Airlines Technics, a.s. v Prahe. Exkurzia sa konala s  podporou národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" realizovaného v rámci Centra vedecko-technických informácií SR.

Exkurzia bola zameraná na ťažkú a traťovú údržbu lietadiel. Veľkým prínosom pre študentov bolo aj oboznámenie sa s testovaním avionických systémov a ich komponentov. Študenti boli zoznámení s prostredím, zameraním spoločnosti a legislatívou pre vykonávanie údržby na leteckej technike. Názornou úkažkou leteckej techniky na pracovisku Czech Airlines Technics, a.s. si študenti mohli overiť svoje získané teoretické znalosti priamo v praxi.

Ďakujeme vedeniu spoločnosti Czech Airlines Technics v zastúpení pána Ivana Pikla za vzornú prípravu danej exkurzie. Zvlášť ďakujeme zamestnancom spoločnosti Ing. Janovi Starému a Ing. Martinovi Krupičkovi za ochotu a vysokú odbornú úroveň pri sprevádzaní študentov na exkurzii.

Vedúci katedry

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.

 

15:9.2015: Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 sa uskutoční 21.9.2015 o 11:00 hod. v Aule Maxima na Letnej ulici 9 (Hlavná budova TUKE). Z tohto dôvodu udeľuje dekan LF študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia od 10:00 hod. dekanské voľno.

 

14.9.2015: Rozvrhy na zimný semester AR 2015/2016 nájdete TU.

 

 7.9.2015: Hlboko zarmútení oznamujeme, že dňa 4.9.2015 nás po ťažkej chorobe opustil kolega, priateľ, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ladislav MADARÁSZ, PhD.

Česť jeho pamiatke.

 

30.8.2015: Fotografie z podujatia SIAF 2015 nájdete v našej fotogalérii.

 

 

27.8.2015: Srdečne blahoželáme Ing. Viktorovi Képešimu, PhD., k úspešnej obhajobe dizertačnej práce, ktorú spracoval na tému Vplyv dizajnu lietadla na smerové vlastnosti jeho antén. Do ďalšieho pracovného, osobného a odborného života mu prajeme veľa úspechov!

 

20.8.2015: Udalosti nielen z posledných dní nám kruto pripomínajú, že letecké nebo dáva, ale aj berie... Rok 2015 je možné už teraz hodnotiť ako mimoriadne tragický. Venujme preto tichú spomienku, modlitbu, myšlienku, obetiam leteckých nešťastí.

Katedra avioniky vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dnešnej katastrofe neďaleko Červeného kameňa.

 

28.7.2015: Katedra avioniky touto formou vyjadruje rodine, priateľom, kolegom a známym pilota, ktorý dnes zahynul pri leteckom nešťastí, úprimnú sústrasť. Zraneným želáme skoré uzdravenie.

 

14.7.2015: Harmonogram zápisov na AR 2015/2016 nájdete v tomto odkaze.

 

14.7.2015: V rámci podujatia "Sme TU pre deti" boli najmenším leteckým zanietencom prezentované vybrané priestory Leteckej fakulty :)

 

 

27.6.2015: Katedra aerodynamiky a simulácií ponúka študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia nepovinný kurz matematiky a fyziky. Viac informácií nájdete tu.

 

27.6.2015: Výsledky 1. prijímacieho kola nájdete tu.

 

 Chceli by sme informovať študentov o možnosti realizácie bakalárskych a diplomových prác v oblasti modelovania, riadenia a senzoriky, na modeli lietadla SkyDog, ktoré Katedre avioniky Leteckej fakulty zapožičala spoločnosť Honeywell.

Kontaktné osoby:

doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD. a doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.

 

24.6.2015: Fotografie zo športového dňa na strelnici v Hodkovciach organizovaného pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty nájdete vo fotogalérii.

 

23.6.2015: Pozrite si videoukážku zo zalietavania jednoduchého modelu, ktorý poslúži ako prvotná lietajúca testovacia platforma pre IMU jednotku zapožičanú spoločnosťou Honeywell.

 

19.6.2015: Informácie k promóciám bakalárskeho štúdia nájdete v tomto odkaze.

 

15.6.2015: Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na štúdium v AR 2015/2016. Termín podania prihlášok je najneskôr do 14. augusta. Viac informácií nájdete tu. Ponuku študijných programov a informácie o štúdiu nájdete tu a tu.

 

15.6.2015: Srdečne blahoželáme novým bakalárom!

 

 

 26.5.2015: Srdečne blahoželáme novým, leteckým inžinierom, a prajeme im veľa úspechov do ich ďalšieho odborného, ale aj súkromného života!