Aktuality

  Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov v rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Elektronika, s orientáciou na letecké elektronické systémy. Študentom vytvára možnosti získať základnú orientáciu a rozšíriť si vedomosti z oblasti špičkových technológií využívaných na palubách moderných lietadiel, ktoré sa postupne aplikujú aj v pozemných dopravných prostriedkoch a vytvára im tak lepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Avionické systémy = elektronické a riadiace systémy lietadiel

>> Pre uchádzačov o bakalárske štúdium v programe Avionické systémy <<

>> Pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte <<

 

Aktuálne oznamy a správy

Rozvrhy

6.10.2017: Študenti prvého ročníka dnes absolvovali exkurziu v múzeu letectva v Košiciach. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

30.9.2017: V pondelok 2.10. o 11:00 sa uskutoční v multimediálnej miestnosti L1 (budova 19 vzadu) prednáška americkej astronautky Dorothy Lindenburger, na ktorú vás srdečne pozývame.

 

28.9.2017: Fotografie z príletu Tu 154M do múzea letectva v Košiciach nájdete v našej fotogalérii

 

28.8.2017: Fotografie z podujatia SIAF nájdete v našej fotogalérii.

 

25.8.2017: Doktorand Ing. Ján Hrabovský, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Progresívne algoritmy reálneho času v digitálnych riadiacich systémoch", k čomu mu srdečne blahoželáme :)

 

 

18.7.2017: Harmonogram zápisov na nasledujúci akademický rok nájdete v tomto odkaze.