Aktuality

  Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov v rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Elektronika, s orientáciou na letecké elektronické systémy. Študentom vytvára možnosti získať základnú orientáciu a rozšíriť si vedomosti z oblasti špičkových technológií využívaných na palubách moderných lietadiel, ktoré sa postupne aplikujú aj v pozemných dopravných prostriedkoch a vytvára im tak lepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Avionické systémy = elektronické a riadiace systémy lietadiel

>> Pre uchádzačov o bakalárske štúdium v programe Avionické systémy <<

>> Pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte <<

 

Aktuálne oznamy a správy

2.12.2017: Dňa 1.12.2017 navštívil Katedru avioniky Ing. Ján Buršík, PhD., ktorý v rámci prednášky priblížil študentom bakalárskeho štúdia určenie a prácu Letových prevádzkových služieb.

 

27.11.2017: Spoločnosť Czech Airlines Technics hľadá do svojho tímu pracovníka na pozíciu Technik lietadiel - avionik. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. Ak Vás ponuka zaujala, viac informácií nájdete v tomto odkaze.

 

23.11.2017: Návšteva študentov druhého ročníka v spoločnosti Tomark s.r.o. v Prešove.

 

22.11.2017: Prednáška riaditeľa Múzea letectva v Košiciach Ing. Miroslava Hájka k problematike prevádzky a údržby elektrických drakových zariadení lietadiel a leteckých motorov a spolupráce medzi odbornosťami pre študentov 5. ročníka.

 

22:11:2017 Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje na štvrtok 23.11.2017 dekanské voľno pre všetky formy štúdia.

 

Imatrikulácia prvákov

21.11.2017: Milí študenti prvého ročníka. Letecká fakulta si Vás dovoľuje pozvať na slávnostnú imatrikuláciu, ktorej oficiálna časť (povinná) sa uskutoční 22.11.2017 o 15:15 v priestoroch multimediálnej učebne (Aula 01 v budove č. 19, vchod zozadu). Neoficiálna časť - prijímanie študentov do leteckého cechu sa uskutoční v T-clube na Urbánkovej ulici o 19:00. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

15.11.2017: V dňoch 14. a 15.11. sa v učebno výcvikovom centre v Herľanoch uskutočnila v poradí siedma Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT 2017, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra avioniky. Konferencie sa zúčastnili odborníci z oblasti dopravy z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska. Kvalitnými príspevkami sa prezentovali aj doktorandi Leteckej fakulty. Fotografie z priebehu konferencie nájdete na konferenčnej stránke.

 

25.10.2017: Dekan Leteckej fakulty udeľuje na dni 30. a 31.10.2017 dekanské voľno.

 

6.10.2017: Študenti prvého ročníka dnes absolvovali exkurziu v múzeu letectva v Košiciach. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

30.9.2017: V pondelok 2.10. o 11:00 sa uskutoční v multimediálnej miestnosti L1 (budova 19 vzadu) prednáška americkej astronautky Dorothy Lindenburger, na ktorú vás srdečne pozývame.