Aktuality

  Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov v rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Elektronika, s orientáciou na letecké elektronické systémy. Študentom vytvára možnosti získať základnú orientáciu a rozšíriť si vedomosti z oblasti špičkových technológií využívaných na palubách moderných lietadiel, ktoré sa postupne aplikujú aj v pozemných dopravných prostriedkoch a vytvára im tak lepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Avionické systémy = elektronické a riadiace systémy lietadiel

>> Pre uchádzačov o bakalárske štúdium v programe Avionické systémy <<

>> Pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte <<

 

Aktuálne oznamy a správy

Rozvrhy na letný semester nájdete TU.